Ubbergen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1818
Amsterdamse Code 10408
CBS Code 0282
Aantal inwoners 9.358
Oppervlakte 33.77 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ubbergen

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-05-2009
Titel Archiefverordening 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Nijmegen