Tytsjerksteradiel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1989
Amsterdamse Code 11241
CBS Code 0737
Aantal inwoners 32.178
Oppervlakte 149.44 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tytsjerksteradiel

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-10-2007
Titel Archiefverordening gemeente Tytsjerksteradiel 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling