Tynaarlo

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-12-1999
Amsterdamse Code 10002
CBS Code 1730
Aantal inwoners 32.450
Oppervlakte 143.5 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tynaarlo

Archiefverordening


Datum vaststelling 11-01-2005
Titel Archiefverordening Tynaarlo 2005
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling