Twenterand

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-06-2002
Amsterdamse Code 10643
CBS Code 1700
Aantal inwoners 33.727
Oppervlakte 106.32 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Twenterand

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-09-2013
Titel Archiefverordening gemeente Twenterand 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling