Tubbergen

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10694
CBS Code 0183
Aantal inwoners 21.171
Oppervlakte 147.03 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tubbergen

Archiefverordening


Datum vaststelling 09-05-2005
Titel Archiefverordening gemeente Tubbergen 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling