Tilburg

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10792
CBS Code 0855
Aantal inwoners 206.240
Oppervlakte 117.28 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tilburg

Archiefverordening


Datum vaststelling 16-04-2007
Titel Archiefverordening gemeente Tilburg 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie ondergebracht bij private rechtspersoon
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Tilburg