Tiel

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10027
CBS Code 0281
Aantal inwoners 41.181
Oppervlakte 32.27 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tiel

Archiefverordening


Datum vaststelling 16-01-2013
Titel Archiefverordening van de gemeente Tiel 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Rivierenland