Tholen

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10376
CBS Code 0716
Aantal inwoners 25.489
Oppervlakte 147.09 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tholen

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-02-2000
Titel Archiefverordening gemeente Tholen
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Tholen