Teylingen

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2006
Amsterdamse Code 10017
CBS Code 1525
Aantal inwoners 35.812
Oppervlakte 28.47 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Teylingen

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-09-2007
Titel Archiefverordening Teylingen 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Leiden