Texel

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10237
CBS Code 0448
Aantal inwoners 13.728
Oppervlakte 161.12 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Texel

Archiefverordening


Datum vaststelling 09-10-2001
Titel Archiefverordening gemeente Texel 2001
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling