Terschelling

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-09-1942
Amsterdamse Code 11210
CBS Code 0093
Aantal inwoners 4.721
Oppervlakte 86.16 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Terschelling

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-12-1996
Titel Archiefverordening Terschelling 1996
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling