Ten Boer

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10891
CBS Code 0009
Aantal inwoners 7.454
Oppervlakte 45.3 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ten Boer

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-01-2009
Titel Archiefverordening van de gemeente Ten Boer 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling