Stichtse Vecht

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-2011
Amsterdamse Code 10191
CBS Code 1904
Aantal inwoners 63.050
Oppervlakte 96.61 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Stichtse Vecht

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-04-2007
Titel Archiefverordening gemeente Maarssen 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen