Stein

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11319
CBS Code 0971
Aantal inwoners 25.709
Oppervlakte 21.15 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Stein

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-10-2003
Titel Archiefverordening Gemeente Stein 2003
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen