Steenwijkerland

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-2003
Amsterdamse Code 10546
CBS Code 1708
Aantal inwoners 43.281
Oppervlakte 290.16 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Steenwijkerland

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-05-2006
Titel Archiefverordening gemeente Steenwijkerland 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling