Steenbergen

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10731
CBS Code 0851
Aantal inwoners 23.273
Oppervlakte 146.66 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Steenbergen

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-02-2006
Titel Archiefverordening van de gemeente Steenbergen 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Historisch Centrum Het Markiezenhof