Stede Broec

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1979
Amsterdamse Code 11337
CBS Code 0532
Aantal inwoners 21.402
Oppervlakte 14.63 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Stede Broec

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-04-1998
Titel Archiefverordening gemeente Stede Broec 1998
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Westfries Archief