Son en Breugel

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10549
CBS Code 0848
Aantal inwoners 15.653
Oppervlakte 25.95 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Son en Breugel

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-12-2006
Titel Archiefverordening Son en Breugel 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven