Soest

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11021
CBS Code 0342
Aantal inwoners 45.611
Oppervlakte 46.25 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Soest

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-09-1996
Titel Archiefverordening van de gemeente Soest
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Archief Eemland