Smallingerland

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-10-1816
Amsterdamse Code 10405
CBS Code 0090
Aantal inwoners 55.436
Oppervlakte 118.24 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Smallingerland

Archiefverordening


Datum vaststelling 06-02-2007
Titel Archiefverordening gemeente Smallingerland 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling