Sluis

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-2003
Amsterdamse Code 10895
CBS Code 1714
Aantal inwoners 23.979
Oppervlakte 279.67 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sluis

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-11-2004
Titel Archiefverordening gemeente Sluis-Aardenburg 1999
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling