Sittard-Geleen

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-2001
Amsterdamse Code 11230
CBS Code 1883
Aantal inwoners 94.814
Oppervlakte 79.02 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sittard-Geleen

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-04-2007
Titel Archiefverordening Sittard-Geleen 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen