Sint Anthonis

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 04-07-1995
Amsterdamse Code 11415
CBS Code 1702
Aantal inwoners 11.796
Oppervlakte 99.26 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sint Anthonis

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-07-2007
Titel Archiefverordening gemeente Sint Anthonis 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum