Schoonhoven

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 19-09-1814
Amsterdamse Code 10980
CBS Code 0608
Aantal inwoners 11.922
Oppervlakte 6.27 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Schoonhoven

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-05-1997
Titel Archiefverordening van Schoonhoven 1996
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Midden-Holland