Schijndel

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11178
CBS Code 0844
Aantal inwoners 23.044
Oppervlakte 41.54 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Schijndel

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-05-2006
Titel Archiefverordening Schijndel 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum