Schiermonnikoog

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10355
CBS Code 0088
Aantal inwoners 957
Oppervlakte 43.99 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Schiermonnikoog

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-01-2010
Titel Archiefverordening Gemeente Schiermonnikoog 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Historisch Informatiecentrrum Noordoost Fryslân