Schiedam

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11260
CBS Code 0606
Aantal inwoners 75.718
Oppervlakte 18.02 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Schiedam

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-12-2011
Titel Archiefverordening gemeente Schiedam 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Schiedam