Schagen

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10511
CBS Code 0441
Aantal inwoners 46.397
Oppervlakte 187 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Schagen

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-03-2013
Titel Archiefverordening van de gemeente Schagen 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Alkmaar