Rucphen

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11152
CBS Code 0840
Aantal inwoners 22.430
Oppervlakte 64.41 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Rucphen

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-09-2006
Titel Archiefverordening 2006 gemeente Rucphen
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief West-Brabant