Roosendaal

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10407
CBS Code 1674
Aantal inwoners 77.541
Oppervlakte 106.42 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Roosendaal

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-12-1998
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Roosendaal