Rijnwoude

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1993
Amsterdamse Code 11257
CBS Code 1672
Aantal inwoners 18.465
Oppervlakte 56.69 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Rijnwoude

Archiefverordening


Datum vaststelling 08-03-2007
Titel Archiefverordening Rijnwoude 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Rijnlands Midden