Rijnwaarden

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1985
Amsterdamse Code 10819
CBS Code 0196
Aantal inwoners 11.010
Oppervlakte 39.84 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Rijnwaarden

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-09-2009
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg