Ridderkerk

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10646
CBS Code 0597
Aantal inwoners 44.889
Oppervlakte 23.74 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ridderkerk

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-04-2006
Titel Archiefverordening Ridderkerk 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Stadsarchief Rotterdam