Reusel-De Mierden

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10162
CBS Code 1667
Aantal inwoners 12.606
Oppervlakte 77.93 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Reusel-De Mierden

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-12-2006
Titel Archiefverordening 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven