Putten

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11109
CBS Code 0273
Aantal inwoners 23.746
Oppervlakte 85.12 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Putten

Archiefverordening


Datum vaststelling 03-04-2008
Titel Archiefverordening gemeente Putten
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Putten