Pijnacker-Nootdorp

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2002
Amsterdamse Code 10031
CBS Code 1926
Aantal inwoners 49.286
Oppervlakte 37.36 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Pijnacker-Nootdorp

Archiefverordening


Datum vaststelling 12-09-2013
Titel Archiefverordening Pijnacker-Nootdorp 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Archief Delft