Pekela

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1990
Amsterdamse Code 10848
CBS Code 0765
Aantal inwoners 12.954
Oppervlakte 49.1 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Pekela

Archiefverordening


Datum vaststelling 17-12-1996
Titel Archiefverordening gemeente Pekela
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling