Papendrecht

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10427
CBS Code 0590
Aantal inwoners 31.883
Oppervlakte 9.48 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Papendrecht

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-05-1996
Titel Archief- en documentatieverordening 1996
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Dordrecht