Overbetuwe

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-2001
Amsterdamse Code 11188
CBS Code 1734
Aantal inwoners 45.953
Oppervlakte 109.36 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Overbetuwe

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-01-2010
Titel Archiefverordening gemeente Overbetuwe 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling