Oss

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10834
CBS Code 0828
Aantal inwoners 84.201
Oppervlakte 152.42 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Oss

Archiefverordening


Datum vaststelling 03-01-2011
Titel Archiefverordening gemeente Oss 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum