Onderbanken

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1982
Amsterdamse Code 10492
CBS Code 0881
Aantal inwoners 8.016
Oppervlakte 21.18 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Onderbanken

Archiefverordening


Datum vaststelling 31-01-2013
Titel Archiefverordening 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling