Ommen

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-05-1923
Amsterdamse Code 11069
CBS Code 0175
Aantal inwoners 17.329
Oppervlakte 180 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ommen

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-09-2007
Titel Archiefverordening van de Gemeente Ommen 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling