Oldebroek

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11106
CBS Code 0269
Aantal inwoners 22.659
Oppervlakte 97.68 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Oldebroek

Archiefverordening


Datum vaststelling 08-03-2011
Titel Archiefverordening gemeente Oldebroek 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe