Oldambt

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-2010
Amsterdamse Code 10453
CBS Code 1895
Aantal inwoners 39.396
Oppervlakte 227.8 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Oldambt

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-09-2013
Titel Archiefverordening gemeente Oldambt 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling