Oirschot

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10225
CBS Code 0823
Aantal inwoners 17.845
Oppervlakte 101.78 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Oirschot

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-06-2011
Titel Archiefverordening gemeente Oirschot 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven