Nuth

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10140
CBS Code 0951
Aantal inwoners 15.595
Oppervlakte 33.09 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nuth

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-04-2012
Titel Archiefverordening Gemeente Nuth 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Rijckheyt