Nunspeet

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1972
Amsterdamse Code 10512
CBS Code 0302
Aantal inwoners 26.685
Oppervlakte 128.79 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nunspeet

Archiefverordening


Datum vaststelling 31-03-2011
Titel Archiefverordening gemeente Nunspeet 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe