Noordwijkerhout

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11134
CBS Code 0576
Aantal inwoners 15.601
Oppervlakte 22.61 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noordwijkerhout

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-02-2006
Titel Archiefverordening Noordwijkerhout 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling