Noordwijk

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10769
CBS Code 0575
Aantal inwoners 25.438
Oppervlakte 35.48 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noordwijk

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-09-2013
Titel Archiefverordening van Gemeente Noordwijk 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Leiden