Noordoostpolder

Basisgegevens


Provincie Flevoland
Begindatum 01-01-1986
Amsterdamse Code 10144
CBS Code 0171
Aantal inwoners 46.253
Oppervlakte 460.31 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noordoostpolder

Archiefverordening


Datum vaststelling 21-12-1994
Titel Archiefverordening 1995
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Nieuw Land Erfgoedcentrum